ZNACZĄCY KROK W ŻYCIU
KAŻDEGO WIERZĄCEGO

Chrzest wodny jest znaczącym kamieniem milowym w życiu każdego chrześcijanina. Zgodnie z Biblią, jest to zewnętrzny wyraz naszej osobistej relacji z Jezusem, której początkiem jest nasza świadoma decyzja.

Sam Jezus podkreślał wagę chrztu wodnego, mówiąc: „Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego” Ewangelia Św. Mateusza 28:19

Menu