W CO WIERZYMY?

Bóg – Wierzymy w jednego wiecznego Boga, który jest stworzycielem wszystkiego. Istnieje On w trzech osobach: Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Jest On zupełnie miłujący i całkowicie święty.

Biblia – Wierzymy, że Biblia jest Słowem Bożym. Jest bezbłędna, wiarygodna i ma zastosowanie w naszym codziennym życiu.

Grzech – Wierzymy, że grzech oddzielił każdego z nas od Boga i Jego celu dla naszego życia.

Jezus – Wierzymy, że Jezus Chrystus jako Bóg i człowiek jest jedynym, który może pojednać nas z Bogiem. Żył czystym i przykładnym życiem, umarł za nas na krzyżu, zmartwychwstał, aby zaświadczyć o swoim zwycięstwie i przekazać nam swój autorytet.

Zbawienie – Wierzymy, że aby otrzymać zbawienie i ,,nowe życie” musimy pokutować z naszych grzechów, uwierzyć w Jezusa Chrystusa i poddać się Jego woli dla naszego życia.

Chrzest – Wierzymy, że aby żyć świętym i owocnym życiem, które Bóg dla nas zaplanował, musimy zostać ochrzczeni w wodzie oraz zostać wypełnieni mocą Ducha Świętego.

Obdarowanie – Wierzymy, że Bóg w indywidualny sposób obdarował każdego z nas, abyśmy osiągnęli cel, jaki On wyznaczył dla naszego życia, którym jest uwielbianie Boga, wypełnienie naszej roli w kościele i służba społeczności, w której żyjemy.

Uzdrowienie – Wierzymy, że Bóg chce uzdrawiać i przemieniać nas, abyśmy żyli w zdrowiu i obfitości i dzięki temu mogli jak najefektywniej pomagać innym.

Wieczność – Wierzymy, że nasze wieczne przeznaczenie w niebie, czy w piekle jest zależne od naszej odpowiedzi na Jezusa Chrystusa.

Powtórne przyjście – Wierzymy, że Jezus Chrystus powróci znowu, tak jak obiecał.

Nasze wyznanie wiary jest zgodne z wyznaniem wiary Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce.

Menu