Chrzest

Znaczący krok w życiu każdego wierzącego

Chrzest wodny jest kamieniem milowym w życiu każdego chrześcijanina. Zgodnie z Biblią jest to zewnętrzny wyraz naszej osobistej relacji z Jezusem, a jej początkiem jest nasza świadoma decyzja.

Sam Jezus podkreślał wagę chrztu wodnego, mówiąc: „Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego” – Ewangelia Św. Mateusza 28,19.

Odtwórz wideo