O Nas

Kim jesteśmy?

Jesteśmy ludźmi z różnych środowisk. Wśród nas są uczniowie, studenci, rodzice z dziećmi, seniorzy, biznesmeni, lekarze, prawnicy, programiści…

Co tu dużo mówić – u nas na pewno się odnajdziesz!

Od kilku lat wspólnie tworzymy kościół chrześcijański LifeHouse Poznań, który traktujemy jak swój własny dom. Wierzymy w Jezusa, Jego zmartwychwstanie i Jego ciągłą obecność w naszym życiu. Swoje wartości opieramy na Biblii, która według nas zawiera uniwersalne i nadal aktualne treści.
W wolnym czasie spotykamy się by razem biegać, jeździć na rowerach, pić kawę w poznańskich kawiarniach i dobrze się bawić!

Nasza historia

W 2002 roku, Senior Pastorzy, Richard i Helen Kobakian rozpoczęli działalność Kościoła LifeHouse spotykając się w gronie 17 osób w niewielkim salonie swojego domu w Melbourne.

Od samego początku ich marzeniem było zbudowanie kościoła – domu, w którym ludzie spotkają Jezusa i odkryją życie, jakie dla nich zaplanował. Obecnie kościół tworzy prawie 2000 osób. W 2016 roku do rodziny LifeHouse dołączył pierwszy kampus w Europie – LifeHouse Poznań.

Nasza wizja

“Wierzymy, że Bóg powołał LifeHouse, aby był dużym Kościołem stawiającym Jezusa w centrum, Kościołem pełnym łaski i prawdy, który wychodzi naprzeciw ludziom i wyposaża wszystkie pokolenia na całym świecie.”

Tworzymy miejsce, w którym każdy może poznać Boga, nawiązać nowe relacje z ludźmi, odkryć cel swojego życia i zrozumieć że każdy może mieć wpływ na dzisiejszy świat.

Kluczowe wartości

Relacja z Jezusem

Poznać Go, stawać się jak On i sprawiać aby stał się znany.

Hojność

Droga do błogosławionego życia.

Rodzina

Służenie innym, relacje i budowanie przyjaźni.

Przywództwo

Gwarantuje przyszłość.

Doskonałość

Honoruje Boga i inspiruje ludzi.

Radość

Podtrzymuje młodość ducha.

Kreatywność

Sekret do bycia zawsze świeżym.

Nasi pastorzy

Ps Przemek Siwek

Kiedy jako młody chłopak przyjechał na studia do Poznania, nie wiedział, że ta decyzja na zawsze zmieni jego życie. To właśnie tutaj poznał ludzi, którzy pokazali mu Boga, z którym nieprzerwanie żyje od kilkunastu lat. Od zawsze zaangażowany w budowanie lokalnego Kościoła, w różnych jego obszarach. Przemek jest przykładem męża, ojca i lidera, który inspiruje wielu ludzi i popycha ich do odważnego podążania za Bogiem.

Ps Jola Siwek

Niezwykła żona, matka i kobieta, która swoją łagodnością i mądrością inspiruje wiele kobiet i mężczyzn. Każdego dnia inwestuje w kobiety i młode dziewczyny, zachęcając je do pełnego pasji życia z Bogiem. Jej marzeniem jest widzieć jak ludzie rozwijają swój potencjał i odważnie dążą do celu, który jest w ich sercach.

Ps Richard & Helen Kobakian

Największym pragnieniem Richarda i Helen jest widzieć jak ludzie poznają Jezusa i zawierają z Nim głęboką relację. Chcą aby każdy mógł doświadczyć Jego miłości w rodzinnej atmosferze pełnej doskonałości, kreatywności, hojności i zabawy. Richard i Helen mają trójkę wspaniałych dzieci: Sarę, Stephanie i Marka, którzy również całym sercem kochają życie i Boga. Na co dzień Richard i Helen mieszkają w Melbourne, w Australii.

Jako Kościół staramy się codziennie kierować naszymi wartościami, których źródło odnajdujemy w Biblii.

W co wierzymy?

Bóg

Wierzymy w jednego wiecznego Boga, który jest stworzycielem wszystkiego. Istnieje On w trzech osobach: Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Jest On zupełnie miłujący i całkowicie święty.

Biblia

Wierzymy, że Biblia jest Słowem Bożym. Jest bezbłędna, wiarygodna i ma zastosowanie w naszym codziennym życiu.

Grzech

Wierzymy, że grzech oddzielił każdego z nas od Boga i Jego celu dla naszego życia.

Jezus

Wierzymy, że Jezus Chrystus jako Bóg i człowiek jest jedynym, który może pojednać nas z Bogiem. Żył czystym i przykładnym życiem, umarł za nas na krzyżu, zmartwychwstał, aby zaświadczyć o swoim zwycięstwie i przekazać nam swój autorytet.

Zbawienie

Wierzymy, że aby otrzymać zbawienie i ,,nowe życie” musimy pokutować z naszych grzechów, uwierzyć w Jezusa Chrystusa i poddać się Jego woli dla naszego życia.

Chrzest

Wierzymy, że aby żyć świętym i owocnym życiem, które Bóg dla nas zaplanował, musimy zostać ochrzczeni w wodzie oraz zostać wypełnieni mocą Ducha Świętego.

Obdarowanie

Wierzymy, że Bóg w indywidualny sposób obdarował każdego z nas, abyśmy osiągnęli cel, jaki On wyznaczył dla naszego życia, którym jest uwielbianie Boga, wypełnienie naszej roli w kościele i służba społeczności, w której żyjemy.

Uzdrowienie

Wierzymy, że Bóg chce uzdrawiać i przemieniać nas, abyśmy żyli w zdrowiu i obfitości i dzięki temu mogli jak najefektywniej pomagać innym.

Wieczność

Wierzymy, że nasze wieczne przeznaczenie w niebie, czy w piekle jest zależne od naszej odpowiedzi na Jezusa Chrystusa.

Powtórne przyjście

Wierzymy, że Jezus Chrystus powróci znowu, tak jak obiecał.

Nasze wyznanie wiary jest zgodne z wyznaniem wiary Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce.