Regulamin Płatności
Postanowienia ogólne
1. Właścicielem Serwisu Internetowego prowadzonego na stronach i zwanego w dalszej części regulaminu Kościołem LifeHouse jest Kościół Zielonoświątkowy Zbór LifeHouse z siedzibą przy ul. Wilczak 18h/13 61-623 Poznań, NIP: 7822725448
Darowizny
1. Kościół LifeHouse utrzymuje się z dobrowolnych wpłat wierzacych.
2. Aby ułatwić słuchaczom wpłaty darowizn, Radio Rodzina udostępnia Formularz Darczyńcy, dostępny pod adresem internetowym: https://lifehousepoznan.pl/wesprzyj/
3. Płatności elektroniczne, dokonywane za pomocą formularza, o którym mowa w pkt 2, są przyjmowane 24 godziny na dobę. Przez serwis płatności Przelewy24.pl
4. Warunkiem przyjęcia datku drogą elektroniczną jest poprawne uzupełnienie wszystkich pól formularza.
5. Złożenie datku możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
Informacje o darowiznach
1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Cena podana przez Darczyńcę przy formularzu jest wiążąca.
2. Darczyńca może wprowadzić dowolną kwotę datku, lub wybrać z listy
3. Darczyńca ma prawo wyboru formy płatności.
Postanowienia końcowe
1. Klient poprzez złożenie zamówienia oświadcza, że akceptuje powyższy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są udostępniane innym podmiotom. Powierzone przez Klienta dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
2. Regulamin obowiązuje od dnia 01 czerwca 2022 roku.